+385 (0) 21 611 177
·
[email protected]
Kontakt

MARKO RADIĆ NOVI TRENER U ŠKOLI NOGOMETA!

Marko Radić (25) novi je trener u Školi nogometa HRNK Zmaj.  Marko je završio preddiplomski studij kineziologije (baccalaureus) i nalazi se pred završnom obranom diplomskog rada na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu.  Posjeduje A licencu nogometnog trenera.

Imenovanjem Marka trenutno je kompletiran stručni kadar u Školi nogometa HRNK Zmaj.

ŠKOLA NOGOMETA – STRUKA

  1. Darko Vlatković  (38)– Licenca: Kineziološki fakultet Zagreb, prof. fizičke kulture – PRO trener
  2. Stipe Matešan (39) – Licenca: Kineziološki fakultet Zagreb, bacc. cin. – UEFA-B trener
  3. Ivan Jezidžić  (31) – Licenca: Kineziološki fakultet u Splitu, mag. cin. – UEFA-B trener
  4. Emilio Jerković (34)- Licenca: Kineziološki fakultet u Splitu, mag. cin. – UEFA-B trener
  5. Milivoj Srzić (40) – Licenca: Kineziološki fakultet u Splitu, mag. cin. – A trener
  6. Marko Radić (25) – Licenca: Kineziološki fakultet u Splitu, bacc. cinA trener
  7. Goran Kesar (61) – Licenca – UEFA A trener
  8. Petar Talajić (47) – Licenca – UEFA A trener
  9. Ivan Carević (39) – Licenca – UEFA A trener

Sa 10 natjecateljskih kategorija od U 9 do U 19 sadi radi 9 licenciranih trenera od kojih 6 imaju obrazovanje sa Kineziološkog fakulteta.

Škola nogometa Zmaj - Struka